EPO: Kvifor matte og fysikk?

Girls in Tech: H.N. Tyssøy, Kvifor matte og fysikk?, 21. oktober, 2020