Master: Kvamsdal / 2021

Anna Kvamsdal  (June 2021)  advisor: K. Ullaland, “En undersøkelse av hvordan substormer påvirker konveksjon målt med Swarm-satellitter”