Space Physics in Norway Today and the Heritage of Kristian Birkeland

June 21, 2017

Centre Leader Nikolai Østgaard has written a chronicle entitled "Birkeland satte norsk fysikk på verdenskartet" that was published in Bergens Tidende on June 21, 2017. Read the full article here.

Skisse som viser hvordan Birkelandstrømmene går inn og ut av nordlyssonen. Copyright: Jesper W. Gjerloev Skisse som viser hvordan Birkelandstrømmene går inn og ut av nordlyssonen. Copyright: Jesper W. Gjerloev